متن ترانه

کلاچ گ یا قار قار (گیه غار غار) / بامو ده تازه بهار/ صحرا و کوه و دره

بوبوسته نقش و نگار/ باغ و بولاغ سبزا بو/ گول بوکود آشتالو دار

(کلاغ غار غار می‌کند/ بهار تازه از راه رسیده/ صحرا و کوه و دره پر از نقش و نگار شده

باغ و دشت سرسبز و درخت هلو گل کرده است

بیا بشیم سبزه زار

فریدون پوررضا تازه بهار