متن ترانه

من بی سرانجامم آینده با من نیست
روزای بعد از تو نه دیگه روشن نیست
من بی سرانجامم احساس من مرده
باد فراموشی دلخوشیامو برده
روزای بعد از تو بی روح و بی حسن
چشماتو دوست دارم نگیرشون از من
با رفتنت امشب دنیامون تموم میشه
اون همه عشق و خوشبختی بی تو حروم میشه
همدرد دیروزم غریبه ی فردا
منتظرت میشم تا آخر دنیا
منتظرت میشم شاید تو برگردی
کاشکی به این دوری عادت نمی کردی
من بی سرانجامم آینده با من نیست
روزای بعد از تو نه دیگه روشن نیست
من بی سرانجامم احساس من مرده
باد فراموشی دلخوشیامو برده
روزای بعد از تو بی روح و بی حسن
چشماتو دوست دارم نگیرشون از من
با رفتنت امشب دنیامون تموم میشه
اون همه عشق و خوشبختی بی تو حروم میشه
همدرد دیروزم غریبه ی فردا
منتظرت میشم تا آخر دنیا
منتظرت میشم شاید تو برگردی
کاشکی به این دوری عادت نمی کردی

مانی رهنما و مجید صفدری بی سرانجام