متن ترانه

بگو به باران ببارد امشب
بشوید از رخ غبار این کوچه باغ ها را
که در زلال است سحر بجوید
ز بیکران ها حضور ما را
منو تو بیدارو محو دیدار
سبک تر از ما تا بستان
منو تو بیدارو محو دیدار
سبک تر از ما تا بستان
بگو به باران ببارد امشب
بشوید از رخ غبار این کوچه باغ ها را
که در زلال است سحر بجوید
ز بیکران ها حضور ما را

محسن نامجو بگو به باران