متن ترانه

جُره‌بازی بُدُم رفتم به نخجیر

سیه‌دستی زده بر بال مو تیر

جوره‌بازی بُدُم رفتم، رفتم به نخجیر (نخجیر)

سیه‌دستی زده بر بال، بر بالِ مو تیر (مو تیر)

بوره غافل مچر در چشمه‌ساران (ساران)

که هر که غافله غافل خوره تیر (خوره تیر)

غافل خوره تیر (مو تیر)...

دو زلفونت بوَد تار، تار ربابم (ربابم)

چه می‌خواهی از این حالِ، حال خرابم (خرابم)

تو که با مو سر یاری، یاری نداری (نداری)

چرا هر نیمه ‌شو آیی به خوابم (به خوابم)

آیی به خوابم (مو تیر)...

جُره بازی بُدُم رفتم به نخجیر

سیه‌دستی زده بر بال مو تیر

برو غافل مچر در چشمه‌ساران

هر آن غافل چره غافل خوره تیر

بود درد مو و درمون، درمونم از دوست

بود وصل مو و هجرون، هجرونم از دوست

اگه قصابم از تن واکره پوست

جدا هرگز نگرده جونم از دوست

هی هی جونم از دوست

محسن نامجو جره باز