متن ترانه

معشوق من ! سودای من آیا به سر داری
وز حال و روز من، هنوز آیا خبر داری؟
با من خیالت همره است امشب
وز حال و روز من ـ اگر تو نیستی ـ او آگه است امشب
امشب شب شوریدگی­ها و خرابی­ها و مستی هاست
امشب شب آزادی از قید بلندی­ها و پستی­هاست
چون باد و چون باران
می-دانی و من با تو می­دانم
می­خوانی و من با تو می­خوانم
وقتی صدایت می­زنم: ای یار!
سر در درون چاه دل می­خوانمت امشب

محسن نامجو سودای من