دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

مار کوزه من

هو هو هو هو
هو هو هو هو
هو هو ماركوزه ي من
غذاي هر روزه من
دوبي كيف فائز من
ببين تو دريوزه من
به دست خود كوزه من
به من قلاده تويي
جفاي سر داده تويي
جفاي آماده تويي
وفاي سرداده
دلم را قلاده تويي

هو هو هرناندز من
مراحل سنتز من
دوبي كيف
غامض من
هو هو محدوده من
شكاف محدوده من
ببين تو
ببين تو دل و روده من

سفيد دردانه من
سفيد دردانه من
مرغ غم ام گشتم
و شد حسرت تو دانه من
هو هو
هوهو هنگامه من
هو هو افسانه من
هو هو رندانه من
هو هو مردانه من
هو هو ماركوزه من
غذاي هر روزه من

محسن نامجو هوهو