متن ترانه

یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
خود را چو فرو ریزم با خاش درآمیزم
وگرنه من همان خاکم که هستم

یک روز سر زلف بلوندت چینم بهر
دل مسکینم
اینم، جگرم
اینم، اینم
یک روز که باشم مست، لایعقل و طرد و سست
یک روز ارس گردم، اطراف تو را گردم
کشتی شوم جاری
از خاک برآرم تو، بر آب نشانم تو
دور از همه بیزاری

دریای خزر گردم (هی)، خواهی تو اگر جونم
محصول هنر گردم، خواهی تو اگر جونم
یک روز بصر گردم، یک روز نظر گردم
پانصد سر سر در گم
ای وای ای وای ای واآآی
حبل المتین گیس ات، جمعا به تو آویزیم
لاتفرقوا و اعتصموا
لاتفرقوا و اعتصموا
و اعتصموا
و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا
جمیعا و لا تفرقوا
و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا
جمیعا و لا تفرقوا
و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا
و اعتصموا به حبل الله
و اعتصموا به حبل الله
و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا

یک روز به شیدایی، در زلف تو آویزم
یک روز دو چشمم خیس
یک روز دلم چون گیس
آشفته و ریساریس
بردار دگر بردار، بردار به دارم زن
از روی پل فردیس

دریای خزر گردم، خواهی تو اگر جونم
صد سینه سپر گردم، خواهی تو اگر جونم
یک روز بصر گردم، یک روز نظر گردم
پانصد سر سر در گم
ای وای ای وای ای وای

ای درد تو ام درمان، در بستر ناکامی
ای یاد توام مونس، در گوشه تنهایی
وی خاطره‌ات پونز، نوک تیز ته کف کفشم
این صندل رسوایی، این صندل رسوایی
گرگی تو و میشم من، جمعا به تو آویزیم
آب از تو سریشم من، جمعا به تو آویزیم
اگزاز و دیازپامی، جر زلفت آرامی
چون زلف تو نآرامم، رسوا و پریشم من
سشوار سشوار سشوار

دریای خرز گردم، خواهی تو اگر جونم
صد سینه سپر گردم، خواهی تو اگر جونم
محصول هنر گردم، خواهی تو اگر جونم
یک روز بصر گردم، یک روز نظر گردم
پانصد سر سر در گم
ای وای ای وای ای وای ای وای

محسن نامجو یکروز