اشتراک با دوستان

متن ترانه

ترانه های من یه جور گلایه از غریبیه
به دل می گم یه روز می یام اینم یه خود فریبیه
عاشقا تقسیم می کنن عشق برای همدیگه
نصیب من از عشق تو همیشه بی نصسیبیه
دستای من عمری نمک خورده دستای توهه
هر جوری نفرینت کنم آخر نا نجیبیه
عاشقا تقسیم می کنن عشق برای همدیگه
نصیب من از عشق تو همیشه بی نصیبیه

محسن چاوشی خود فریبی