دانلود اپ واوموزیک

دانلود آهنگ و پخش آنلاین محسن یاحقی داشتم گریه میکردم

ثبت دیدگاه تازه
Mohsen Yahaghi - Dashtam Gerye Mikardam
ﻣﻨﻤ ﻮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﺮﺩﻡ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ پﻨﻬﻮﻥ ﺷﺒﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ
ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﯼ پﯿﺸﻢ
ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺕ ﺷﺒﻮﻧﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺑﻬﻮﻧﻢ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﻮﻓﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ
ﺑﺎﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺭﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩﻡ
ﻫﯿﭻ ﺷﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﻡ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮﺩ پﯿﺶ ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺼﯿﺒﻢ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﻪ ﻏﺮﯾﺒﻢ
ﻣﻨﻤ ﻮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﺮﺩﻡ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ پﻨﻬﻮﻥ ﺷﺒﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ
ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﯼ پﯿﺸﻢ
ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺕ ﺷﺒﻮﻧﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺑﻬﻮﻧﻢ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﻮﻓﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ
ﺑﺎﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺭﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩﻡ
ﻫﯿﭻ ﺷﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﻡ
ﻣﻨﻤ ﻮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﺮﺩﻡ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ پﻨﻬﻮﻥ ﺷﺒﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ
ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﯼ پﯿﺸﻢ

Dashtam Gerye Mikardam

دانلود آهنگ های مرتبط


هنرمند
  • دنبال کنندگان3188
  • تعداد موزیک84
  • تعداد آلبوم4
  • تعداد ویدیو0

دانلود آهنگ محسن یاحقی داشتم گریه میکردم

حامیان تجاری اینجا محل تبلیغات شماست

تبلیغات
کارو

دیدگاه کاربراندیدگاه خود را بیان کنید یا نظرات دیگر دوستان را بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن واوموزیک همراه آنلاین لحظات خوب شما
سریعتر از همه بشنوید