اشتراک با دوستان

متن ترانه

ما بی تفاوت زندگی کردیم
این زندگی کردن خودش جنگه
ما کوه بودیم رو به روی هم
خاطرمون از هم یه مشت سنگه
از اون همه احساس بین ما
حسی به جز عادت نمیمونه
ما داغ بودیمو نفهمیدیم
چیزی از این حالت نهمیمونه
چیزی از این حالت نهمیمونه
تو این اتاق تنگ و دلگیرم
تا باقی عمرم یجور سر شه
من از خودم فاصله میگیرم
دیوار هی نزدیک تر میشه
میخندمو دردامو میشمارم
تلخه ولی شاید دلم واشه
وقتی برای غصه هام جا نیست
دیوارو حل میدم غمام جاشه
دیوارو حل میدم غمام جاشه

محسن یگانه دیوار (ورژن جدید)