اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو ستاره ی غریبی
تو شکوه باور من
شب عاشقی ست یارا
بنشین برابر من
تو چه کرده ای که با تو
شده عشق تار و پودم
تو چه کرده ای که عمری است
پی تو در سجودم
تو چه کرده ای که عمری
ز پی ات دویده ام من
به خدا قسم که با تو
به خدا رسیده ام من
چه شکسته ایستادی
چه شکسته تر پریدی
به طواف عاشقانِ
حرم خدا رسیدی
حرم خدا رسیدی …
تو چه کرده ای که عمری
ز پی ات دویده ام من
به خدا قسم که با تو
به خدا رسیده ام من
چه شکسته ایستادی
چه شکسته تر پریدی
به طواف عاشقانِ
حرم خدا رسیدی
حرم خدا رسیدی …

محمد اصفهانی ستاره غریب