اشتراک با دوستان

متن ترانه

چشام بارونیه دست خودم نیست که
تو در میری ازم شونمو میگیره غم
آخ چه بد عاشقم
گره خوردم به عطر موی خوش رنگت
مثل رنجیره عشق
تا میام واستم رو پام جونمو میگیره عشق
گوشی تو دستم یه ریز
پیش عکست میخوابم منه مریض
همه حرفامو گفتم فقط یه چیز
بیا هر جور میخوای باش
پشت فرمون حواس پرت
منو دوست داشتن تو منو دیوونه کرد
تو دل کی برم تو هوای سرد
یهو برگردی ای کاش

لااقل یه حرفی بزن که شاید امشبو بخوابم
من یه ماهیم تو آرزوی قلاب برده روی آبم
گوشی تو دستم یه ریز
پیش عکست میخوابم منه مریض
همه حرفامو گفتم فقط یه چیز
بیا هر جور میخوای باش
گوشی تو دستم یه ریز
پیش عکست میخوابم منه مریض
همه حرفامو گفتم فقط یه چیز
بیا هر جور میخوای باش

محمد علیزاده برگردی ای کاش