متن ترانه

من دوست دارم بذار دنیا بدونه
اینقد میخوامت دارم میشم دیوونه
هر کیو دیدم یادت میفتم بازم
این اولین باره قلبمو میبازم
با تو من خوبم اینو میدونی
بگو تو چشمات تا تهش میمونی
وقتی میخندی دنیا بم میخنده
عاشق دیوونت به تو دل میبنده
از عشقم رد نشو یه لحظه بد نشو
ما میرسیم بهم تو فقط سد نشو
دل من هر لحظه با عشقت میلرز
من دوست دارم بذار دنیا بدونه
اینقد میخوامت دارم میشم دیوونه
هر کیو دیدم یادت میفتم بازم
این اولین باره قلبمو میبازم
با تو من خوبم اینو میدونی
بگو تو چشمات تا تهش میمونی
وقتی میخندی دنیا بم میخنده
عاشق دیوونت به تو دل میبنده
از عشقم رد نشو یه لحظه بد نشو
ما میرسیم بهم تو فقط سد نشو
دل من هر لحظه با عشقت میلرزه
بخدا اون چشما یه دنیا منی ارزه
از عشقم رد نشو یه لحظه بد نشو
ما میرسیم بهم تو فقط سد نشو
دل من هر لحظه با عشقت میلرزه
بخدا اون چشما یه دنیا منی ارزه
داره بارون تو صورتمون میکوبه
وای چقدر با تو زیر این بارون خوبه
منو میبری با دوتا چشمایی که
تو چشمات یه دنایی اون دنیایی که
با تو من خوبم اینو میدونی
بگو تو چشمات تا تهش میمونی
وقتی میخندی دنیا بم میخنده
عاشق دیوونت به تو دل میبنده
از عشقم رد نشو یه لحظه بد نشو
ما میرسیم بهم تو فقط سد نشو
دل من هر لحظه با عشقت میلرزه
بخدا اون چشما یه دنیا منی ارزه
از عشقم رد نشو یه لحظه بد نشو
ما میرسیم بهم تو فقط سد نشو
دل من هر لحظه با عشقت میلرزه
بخدا اون چشما یه دنیا منی ارزه

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

محمد چناری بد نشو