دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

نمی دونم تو کدوم خواب ، می شه باز تو رو ببینم
یا که قبل از مردنم باز ، بشه دست هاتو بگیرم
هر چی احساس به تو دارم ، تو به من حسی نداری
من هنوزم تو رو می خوام ، تو ولی تنهام می ذاری
کاشکی یه روزی ، یه جایی ، یه آهی ، منو یادت بیاره باز دوباره
کاشکی تو راهی ، نگاهی ، الهی ، بغضمو تو دلت بذاره باز دوباره
کاشکی یه روزی ، یه جایی ، یه آهی ، منو یادت بیاره باز دوباره
کاشکی تو راهی ، نگاهی ، الهی ، بغضمو تو دلت بذاره باز دوباره (باز دوباره)
یادگار تو غمه ، غم و اشک و ماتمه
یادگار من دلم ، که جلوت جون می کنه
کاشکی یه روزی ، یه جایی ، یه آهی ، منو یادت بیاره باز دوباره
کاشکی تو راهی ، نگاهی ، الهی ، بغضمو تو دلت بذاره باز دوباره
کاشکی یه روزی ، یه جایی ، یه آهی ، منو یادت بیاره باز دوباره
کاشکی تو راهی ، نگاهی ، الهی ، بغضمو تو دلت بذاره باز دوباره
کاشکی یه روزی ، یه جایی ، یه آهی (یه جایی،یه آهی،یه جایی،یه آهی)
کاشکی تو راهی ، نگاهی ، الهی (نگاهی،الهی،نگاهی،الهی)
کاشکی یه روزی ، یه جایی ، یه آهی ، منو یادت بیاره باز دوباره
کاشکی تو راهی ، نگاهی ، الهی ، بغضمو تو دلت بذاره باز دوباره
کاشکی یه روزی ، یه جایی ، یه آهی ، منو یادت بیاره باز دوباره
کاشکی تو راهی ، نگاهی ، الهی ، بغضمو تو دلت بذاره باز دوباره
کاشکی یه روزی (یه روزی، یه روزی)

محمد چناری کاشکی یه روز