اشتراک با دوستان

متن ترانه

آهنگ با ما نشینی کی؟ از گروه مستان همای
این قلب شکسته را که ترمیم کنم
باید به شما دوباره تقدیم کنم
پس خود همه تکه ای از آن بردارید
سخت است که عادلانه تفسیم کنم

مستان و همای باما نشینی کی