دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

در این شب غربت به گریه نشستم

به سنگ جفایت دوباره شکستم

تو ای دل زخمی بیاو خطر کن

از این شب سوزان دوباره سفر کن

دل ای دل تنها اسیر خزانم

نمانده قراری که بی تو بمانم

در این شب تردید مسافر راهم

نشسته خیالت به چشم سیاهم

چون ابر بهاری به گریه دچارم

که بی تو بمیرم که بی تو ببارم

چون ابر بهاری به گریه دچارم

که بی تو بمیرم که بی تو ببارم

دل ای دل تنها اسیر خزانم

نمانده قراری که بی تو بمانم

مصطفی راغب شب تردید