اشتراک با دوستان

متن ترانه

چجوری میتونی تو جمعی که دیگه
منو نمیبینی بخندی اینجوری
چقدر دوسم داشتی که اینجوری راحت
میتونی هر لحظه بسازی با دوری
چجوری میتونی نگی بدون من
روزای بارونی یه جوریه اونجا
برفا بدون تو همیشه دلگیره
برافا بدون من چجوریه اونجا
چجوری میتونی از اونجاهایی که
دوتایی میرفتیم بدون من ردشی
جچوری دلت اومد با من که دنیارو واسه تو میخواستم به راحتی بدشی
چجوری میتونم از دوریت نمیرم
به جای خوابیدن تو خونه راه میرم
دلم که میگیره میرم یه جای دور ولی نمیدونم کجا دارم میرم
چجوری میتونی تو جمعی که دیگه منو نمیبینی بخندی اینجوری
چقدر دوسم داشتی که اینجوری راحت میتونی هر لحظه بسازی با دوری

مهدی احمدوند چجوری میتونی