اشتراک با دوستان

متن ترانه

وقتی در گوشی بهم بگی حستو میدونی که من فقط
دلو خوش کردم دلمو به تو یکی من دیوونه رو تو
بیا برسی که به دادم تو خوب میکنی دیگه تو حالم رو
میزنم واست قید عالم رو من دیوونه رو تو
بیا برسی که به دادم تو خوب میکنی دیگه تو حالم رو میزنم واست قید عالم رو
تو خوب و خواستنی آره تو مخاطب خاصمی اسم توئه هرجا که میرم و میگم تو همونی که خواستمی
بی تو من از همه چی سیرمو ول کنی دستمو میمیرم و
هیچ جا دیگه نمیزارم بری انقده نگو دیگه شده دیرمو

مهدی اسدی هستمت