اشتراک با دوستان

متن ترانه

بر دل سیاه این زمانه ناله ام که هیچ گریه هم اثر ندارد
مرهمی نمینهد به روی زخم کهنه ام از دلم خبر ندارد
یارا جهان چه کینه ای به دل دارد از ما
ای داد شکسته تر از این مکن دل را جانا
یارا جهان چه کینه ای به دل دارد از ما
ای داد شکسته تر از این مکن دل را جانا
ای داد ای داد ای داد
دست من نمی رسد به دست بیقرار تو جان می رود از دست
غصه می گیرد تو را وقتی که باخبر شوی عاشقت به قصه پیوست
یارا جهان چه کینه ای به دل دارد از ما
ای داد شکسته تر از این مکن دل را جانا
یارا جهان چه کینه ای به دل دارد از ما
ای داد شکسته تر از این مکن دل را جانا

مهدی یغمایی ای داد