اشتراک با دوستان

متن ترانه

حس می کنم تو رو تو هرشب خودم
من عاشق همین احساس تو شدم
حسِ ـت جهان مو وارونه می کنه
آرامشت منو دیوونه می کنه
حس می کنم تو رو تو هرشب خودم
من عاشق همین احساس تو شدم
حسِ ـت جهان مو وارونه می کنه
آرامشت منو دیوونه می کنه
حس می کنم تورو یه عمره تو خودم
بازم به من بگو دیر عاشقت شدم
کُشتی غرورمو دیوونگی کنم
بازم منو بُکش تا زندگی کنم
چشمای خیسِ تو رو بغض من ببند
من گریه می کنم حالا برام بخند
من در کنار تو دریای خاطرم
وا می کنی درو بی تو کجا برم
می میرم از جنون تا گریه می کنی
با بغض هر شبت با من چه می کنی
می میرم از جنون تا گریه می کنی
با بغض هر شبت با من چه می کنی
چشمای خیسِ تو رو بغض من ببند
من گریه می کنم حالا برام بخند
من در کنار تو دریای خاطرم
وا می کنی درو بی تو کجا برم
حس می کنم تورو

مهدی یغمایی حس میکنم تورو