اشتراک با دوستان

متن ترانه

میدونم همش بهونه ست
یه دروغ تازه داری
بزار دردامو بگم بهت
حالا که دوستم نداری
تو سرم بلا آوردی منو از ریشه سوزوندی
تازه جون گرفته بودم
رفتی و پیشم نموندی
بزار این شبای آخر که و.است ترانه میگم
بدونی ضربه خوردم حالا یه آدم دیگم
تو منو میخواستی اما
به غریبه دل سپردی
خوب میگیم دوسم نداشتی چرا آبرومو بردی
میدونم دیگه نمیخوای عشقمو
آروم آروم دارم از یادت میرم
بخدا قسم فقط میخوام بدونی بی تو و چشمای نازت میمیرم
چطوری دلت اومد بشکنی قلبم و بری از پیش من
مگه من نبودم که واست میمردم
وقتی نبودی غم تورو میخوردم
میدونم همش بهونه ست
یه دروغ تازه داری
بزار دردامو بگم بهت
حالا که دوستم نداری
تو سرم بلا آوردی منو از ریشه سوزوندی
تازه جون گرفته بودم
رفتی و پیشم نموندی
بزار این شبای آخر که و.است ترانه میگم
بدونی ضربه خوردم حالا یه آدم دیگم
تو منو میخواستی اما
به غریبه دل سپردی
خوب میگیم دوسم نداشتی چرا آبرومو بردی
میدونم دیگه نمیخوای عشقمو
آروم آروم دارم از یادت میرم
بخدا قسم فقط میخوام بدونی بی تو و چشمای نازت میمیرم
چطوری دلت اومد بشکنی قلبم و بری از پیش من
مگه من نبودم که واست میمردم
وقتی نبودی غم تورو میخوردم

مهران مستی بهونه