اشتراک با دوستان

متن ترانه

میسوزم از تو ، میگریم از تو
میمیرم از تو ، آرام جانم اکنون
اکنون کجایی
سر تا به پایم ، شوق نگاهت
عمق وجودم ، درد فراقت
عشق تمامم ، اکنون کجایی
دور از توئم من ، دور از منی تو
دور از خودم من ، بی جان و بی دل
یک جسم خالی ، اکنون کجایی
آواز بودم ، سرسبز و روشن
وقتی تو بودی ، امروز هر دم
وای آنم و سرد ، اکنون کجایی
برگرد پیشم ، تا جان بگیرم
جاری شوم باز ، فریاد گردم
پر شوق سازم ، جام وجودم
آه از جدایی ، اکنون کجایی
از چشمهایت ، لبخند بارید
بر چشمهایم ، پر رنگ گشتی
امروز چشمم ، بی چشم تو مرد
دورم ز پیشت ، بی هیچ مستی
اندوهم و غم ، بی هیچ هستی
مستی و شادی ، اکنون کجایی
برگرد پیشم ، تا جان بگیرم
جاری شوم باز ، فریاد گردم
پر شوق سازم ، جام وجودم
آه از جدایی ، اکنون کجایی

میلاد درخشانی اکنون کجایی