اشتراک با دوستان

متن ترانه

از کنار من افسرده ی تنها تو مرو
دیگران گر همه رفتند خدا را تو مرو
اشک اگر میــچکد از دیده در دیده بمان
موج اگر میــرود ، ای گوهر دریا تو مرو
از کنار من افسرده ی تنها تو مرو
دیگران گر همه رفتند خدا را تو مرو
اشک اگر میــچکد از دیده در دیده بمان
موج اگر میــرود ، ای گوهر دریا تو مرو
ای قرار دل ِ طوفانی ِ بی ساحل من !
بهر آرامش این خاطر شیدا تو مرو
ای قرار دل ِ طوفانی ِ بی ساحل من !
بهر آرامش این خاطر شیدا تو مرو
ای نسیم ! از بر این شمع مکش دامن ناز
قصه ها مانده من ِ سوخته را با تو ، مرو
سایه ی بخت منی از سر من پای مکش
به تو شاد است دل خسته
به تو شاد است دل خسته ، خدا را تو مرو
خدا را تو مرو…خدا را تو مرو
خدا را
ای قرار دل ِ طوفانی ِ بی ساحل من !
بهر آرامش این خاطر شیدا تو مرو
ای قرار دل ِ طوفانی ِ بی ساحل من !
بهر آرامش این خاطر شیدا تو مرو

میلاد درخشانی تو مرو