اشتراک با دوستان

متن ترانه

دلی دارُم، دلی دیوونه دارُم
هوای عاشقی در سینه دارُم...
اگر این عاشقی با ما بسازه، عجب گنجی در این سینه دارُم...
یارُم یارُم، دلبر یارُم
یارُم یارُم، دلبر یارُم
دلُم میخاد که با تو یـــار باشُم
چو دونه در میونِ نار باشُم...
چو دونه در میونه ناره شیرین
چو بلبل محرم گلزار باشُم...
اگر این عاشقی با ما بســــــازه، عجب گنجی در این سینه دارُم...
یارُم یارُم، دلبر یارُم
یارُم یارُم، دلبر یارُم

میلاد درخشانی یاروم