متن ترانه

تو می گفتی به خاطر من حتی می گذری از همه دنیات
من می مردم وقتی فکر می کردم حتی یه روز نباشم تو رویات
تو می گفتی جدا نمی شه دلت از چشمام وقتی ساده می شه
تو می گفتی دلت عاشقه همین رفتار و سادگیشه
تو همونی که اینو می گفتی نگو یادت رفته که چی گفتی
بیا نزار از چشمام بیافتی من همونم که بی تو می مردم
اره دیر میشه ببین چی گفتم بیا نزار از چشمات بیافتم
واست چال میشه حرفای همیشه ات صد سال هم بگذره
من قانع نمی شم چرا ندارمت پیشم
می خوای از هم جدا بشیم نخوا که نمی شم
ببین چشمام قرمزه چون نخوابیده پیشم
باز خسته می شم از این کارا واسه تو هر راهی رفتم بستم حتی پاهام
دیگه خسته ان این راه ها تو مگه نمی گفتی هستی با ما سالا
باهم گفتیم نمی شیم مسیر داستان ها
تو مگه نمی گفتی تو مسیر محاله باشه کسی در حد ما ها
رفتی حالا من دنبال رد پاها تو همه جا جای خالیتو می کنم حس من
هیچ وقت مال من نبودی تو بودی اسمم
بعید نیست حتی یادت نیاد اسمم شایدم حق با تو بوده این بوده قسمت
تو می گفتی هرجا باشم تو هر شرایطی درکم می کنی
تو می گفتی حتی ازت جداشم میایی فاصله کم می کنی
تو می گفتی بی تو قلبم تو تنهایی می مونه تا بمیره
پس این کیه که پشت سرش اشکام رو می بینه و داره می ره
تو همونی که اینو می گفتی نگو یادت رفته که چی گفتی
بیا نزار از چشمام بیافتی من همونم که بی تو می مردم
اره دیر میشه ببین چی گفتم بیا نزار از چشمات بیافتم

ناصر زینعلی و علی پیشتاز و سمیر تو میگفتی