در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
منصور 13 بهمن 1399

آغاسی کوچه بازاری نیست محبوب چند نسل ملت ایرانه روحشان شاد مردمدار بزرگمنشی بودند مثل نعمت الله آزموده در موسیقی ایرانی خیلی خیلی کم پیدا میشه شایدم اصلا دیگه مثل این بزرگمرد موسیقی ایران حالا حالاها پیدا نشه .روانشان شاد یادشان تا ابد گرامی.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

نعمت الله آغاسی گل نازم