از حماسه تا انقلاب، اخبار موسیقی ،اخبار موسیقی ایران ،واوموزیک، vavmusic

نگاهی باستان شناسانه به موسیقی در «از حماسه تا انقلاب، موسیقی»

13 تیر 1399 10:19 ق.ظ ایران

کتاب «از حماسه تا انقلاب، موسیقی» نگاهی تاریخی و باستان شناسانه به موسیقی دارد.

به گزارش اخبار موسیقی واوموزیک ، هوشنگ جاوید در کتاب «از حماسه تا انقلاب، موسیقی» با نگاهی تاریخی و باستان شناسانه به موسیقی حماسی و تغییر و تحولات آن از گذشته های دور تا دوران تاریخی و اسلامی پرداخته است.

در این اثر هوشنگ جاوید از بررسی حماسه راستین و ریشه های تاریخی آن شروع کرده و به تغییرات مفهومی، صوری و محتوایی آن در زمان بعد از باستان و در حماسه های مدرن پرداخته است.

امروزه آنچه به خورد ذهن جوامع داده می شود، از ویترینی پر از مصنوعات پرسود و بی سرمایه برای ایجاد بازار های دروغ و تفاخر است. جنگ ها و نبرد ها هم به سوی چنین وضعی پیش رفته است. فشار یک تکمه، موشکی لیزری، هسته ای یا میکروبی را می پراند و درست کیلومتر ها آن سوتر آدمیانی که سرگرم تماشای برنامه های ماهواره ای اربابان موشک پران هستند، هدف قرار می گیرند. آنچه پس از آن رخ می دهد رقابت رسانه ها بر سر انتقال خبر است، نه قهرمانی وجود دارد و نه کسی جنگیده است.

در بخشی از کتاب «از حماسه تا انقلاب، موسیقی» می خوانیم:

آمدن لوریان به ایران دگرگونی های فراوانی در موسیقی ایران پدید آورد، نخستین آنکه؛ با آمدن این لوریان به ایران مرز بین موسیقی درباری و موسیقی رایج در جامعه پدید آمد، چون با آنکه می دانیم بهرام پنجم خنیاگران را هم پایه شاهزادگان قرار داده بود، هرگز هیچ لوری رامشگری را به دربار فرا نخواند و حتی به آنان دستور داد که در خدمت مردم طوایف مختلف ایرانی باشند، دوم آنکه: هم ادوات جدید موسیقی مانند کمانچه و سورنا وارد ایران شد و هم شکل های اجرایی دگرگونی یافت، سوم آنکه: اجرای نمایش های شاد کننده، همراه با موسیقی و بازی های آیینی ویژه شان به راه افتاد، چهارم: نمایش های عروسکی چه روی پایه، چه سایه بازی و چه نخی در ایران باب شد.

اتفاق بزرگ تر آن بود که حضور مداوم خنیاگران و نه رامشگران در طبقه اشراف، موجب شکل یابی هنر موسیقی فاخری به نام موسیقی خنیایی شد که تا زمان افول دولت ساسانی ادامه یافت و همواره رو به پیشرفت و نظم یافتن رفت و حتی موجب نظم یافتن موسیقی نظامی ایرانی شد. تا جایی که در طول زمان از دوره بهرام گور تا روی کار آمدن قباد، درمی یابیم که افسران بلندپایه سپاهی ساسانی آشنایی کاملی به فنون آوازی مختلف یافته اند، چندان که «فرهاد خوشخوان» افسر جوانی که در سپاه قباد بود، در زمان حمایت مزدک و روی کار آمدن او در کنار سیاوش، سردار آزاد کننده قباد از «دژ فراموشی» آواز خوانی حماسی و آواز های فصل کار (کشتگری) می خواند.

گفتنی است کتاب «از حماسه تا انقلاب، موسیقی» نوشته هوشنگ جاوید توسط انتشارات سوره مهر راهی بازار کتاب شده است.

امین بانی هوای دوری