اشتراک با دوستان

متن ترانه

داری با هر قدم
دور میشی از دستام
من این حال بدُ
اصلا نمیخوام
خودت گفتی که از من
خیلی دلگیری
می بینم که داری
از دست من میری
می بینم که داری
از دست من میری
تو این مدت
چقد خاطره جمع کردیم
شاید یه روز
پیش همدیگه برگردیم
ولی فعلا رسید
روز جداییمون
ببین خیس شده
چشمای دوتاییمون
ببین خیس شده
چشمای دوتاییمون
از اون روز که دلت سرد شد
من امروزُ تو خواب دیدم
می گفتم خواب بی ربطه
چون از امروز می ترسیدم
از اون که من می ترسیدم
سرم اومد چقد ساده
دیگه عاشق نمیشم من
ولی قلب تو آزاده
دیگه عاشق نمیشم من
ولی قلب تو آزاده
بدون تلخه خیلی تلخه بی تو
حتی آبِ خوردن
زنده م اما زندگیمو
بی تو غم ها بردن
تلخه خیلی تلخه بی تو
حتی آبِ خوردن
زنده م اما زندگیمو
بی تو غم ها بردن
خودم می دونم که خیلی به قلبت بد کردم و
تو با دستای گرمت رو بی علت رد کردم و
تو فرشته ی شب های تاریکم بودم ولی
داری میری منم تنها می مونم با دردم و
داری میری منم تنها می مونم با دردم و
تلخه خیلی تلخه بی تو
حتی آبِ خوردن
زنده م اما زندگیمو
بی تو غم ها بردن
تلخه خیلی تلخه بی تو
حتی آبِ خوردن
زنده م اما زندگیمو
بی تو غم ها بردن
تلخه خیلی تلخه بی تو
حتی آبِ خوردن
زنده م اما زندگیمو
بی تو غم ها بردن

نیما علامه روز جدایی