اشتراک با دوستان

متن ترانه

حقیقت داره تنهایی فقط کافیه برگردی
ببینی توی این مدت چه کاری با خودت کردی
توی خوابم نمی دیدم به این بی راهه تن دادی
چه ظلمی به خودت کردی چه کاری دست من دادی
هنوز اما دوست دارم به این وابستگی شادم
هنوزم بهترین هستیم منو تو در کنار هم
عقب ننداز منو از عشق بزار با هم یه دنیا شیم
همه چیزو فراموش کن بزار با همدیگه باشیم
مگه اخه جدایی از تو و عشق تو آسونه
نه دنیا بی تو دنیاسو نه بارون بی تو بارونه
تو که نیستی رو لبخندم غبار غصه می شینه
چشام از همه دنیا فقط اشکامو می بینه
نمی خوام روزی برگردی که ازمن چیزی باقی نیست
چی باعث شد ازم رد شی جدایی اتفاقی نیست
تو انقدر خوبی که نمی شه کم بهت فکر کرد
قبول کن اشتباه رفتی به دنیای خودت برگرد

هومن سزاوار تنهایی