اشتراک با دوستان

متن ترانه

باید از هم رد شیم دیگه اصرار نکن
بین ما عشقی نیست اینو انکار نکن
واسه تو جنگیدم ولی مغرور شدی
میگی تنهام نزار چونکه مجبور شدی
برات دوری آسون میشه منو یادت میره همیشه
زمان آب روی آتیشه نترس از تنهایی
نمیخواد تنهاشی ترست از رفتن نیست
معنی رفتارت عاشقی کردن نیست
من ازت دل کندم به همین آسونی
بین ما عشقی نیست خودتم میدونی

پوریا گرامی نترس