اشتراک با دوستان

متن ترانه

من تو بهت گرگ و میشم تو چته؟؟
من زدن تیشه بهریشه ام تو چته؟؟
از نگاهه عرضه ی خیابونا مندارم
شکنجه میشم تو چته؟؟
اسمم و چند دفعهبریدی تا حالا؟؟؟
چند ستاره کم آوردی تاحالا؟؟
تو مثل من که همش بد میارم
به در بستهنخوردی تا حالا
دل دیگه بسشه درد
توی برزخسته ام
پی سایه نگرد
باخت دیگه خستهشدم
دل شکسته شدم
بازنده ام
من پل دستهنیازم تو چته؟؟
من میسوزم و میسازم توچته؟؟
تو قمار زندگی منم که مفت
از تو نیستم ومیبازم تو چته؟؟
من همونم که شکستیشیادته؟؟
به رگ فاصله بستیش یادته؟؟
حالا اومدیچیرو نشون بدی؟؟
دلی که نمیپرستیشیادته؟؟
دل دیگه بسشه درد
توی برز خستهام
پی سایه نگرد
باخت دیگه خسته شدم
دلشکسته شدم
بازنده ام
عشق تو شعله فروزواسه من
میگی غصه ات شب و روز واسه من
فکر آسو پاسی خودتو کن
نمی خواد دلت بسوزه واسه من

پویا بیاتی بازنده