اشتراک با دوستان

متن ترانه

ای داد و بیداد سواره اسب و بارون تار لیلی
ای داد و بی داد شبش خاموش مجنون تار لیلی
سوار و اسب و بارون هر سه خستن دلش فانوس ویرون تار لیلی
وقتی نباشی ببین آواره ی کوه و دشتم
روزی که رفتی تو از عشقت من از جونم گذشتم
تو از راه برگشتی و رفتی من از راهی که رفتم برنگشتم
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه
وقتی تو باشی بیابون تا بیایون لاله زاره
وقتی تو باشی غم عالم یکی شادی هزاره
سوار و اسب و بارون رو نمیخوام
تورو میخوام اگه بختم بزاره با چشم بسته سوارو کشتی
براش یه لاله کنار گذاشتی چه عاشقونه دونه به دونه
رو برگ لاله عشقت رو واسش نوشتی
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه

گرشا رضایی سوارو آسبو بارون