اشتراک با دوستان

متن ترانه

شاید یه روزایی دلم بگیره اما دل نمیدم به سختیا و تموم ِ دنیا
شاید شبایی باشه که بغضم بگیره
یادم بره اون تویی که هیچ وقت منو یادت نمیره
برای ِ دوست داشتن ِ تو تموم ِ قلب ِ من کمه
این که تو عاشقمی
زیباترین باورم ِ
آخر ِ کار حرف ِ توئه که سر به راهم میکنه
تموم ِ عشقم اینه که
خدا نگاهم میکنه
چی عاشقونه تر از این که هر نفس تو بامنی
خیلی شکستن دلم و
دلی که تو نمیشکنی
چه بی اراده رو به روت دوباره زانو میزنم
از هرچی.جز خودت باید
دست بکشم دل بکنم
برای ِ دوست داشتن ِ تو تموم ِ قلب ِ من کمه
این که تو عاشقمی
زیباترین باورم ِ
آخر ِ کار حرف ِ توئه که سر به راهم میکنه
تموم ِ عشقم اینه که
خدا نگاهم میکنه

گروه سون باور