اشتراک با دوستان

متن ترانه

سردی نگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست

توبمون واسه همیشه این جدایی حق ما نیست

بودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه

میمیرم بی تو

خوندن من یه بهانست یه سرود عاشقانست

من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم

تو خود دلیل بودنم بی تو شب سحر نمیشه

میمیرم بی تو من عشقت رو به

همه دنیا نمیدم

حتی یادت رو به کوهو دریا نمیدم

با تو میمونم واسه همیشه

اگه دنیا بخواد منو تو تنها بمونیم

واست ممیرم جواب دنیا رو میدم

با تو میمونم واسه همیشه

من عشقت رو به همه دنیا نمیدم

حتی یادت رو به کوهو دریا نمیدم

با تو میمونم واسه همیشه

خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک میکنم

توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم

با تو میمونم واسه همیشه

اگه دنیا بخواد منو تو تنها بمونیم

واست ممیرم جواب دنیا رو میدم

با تو میمونم واسه همیشه

خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک میکنم

توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم

با تو میمونم واسه همیشه

گروه سون با تو می مونم