اشتراک با دوستان

متن ترانه

دوباره دلم گرفته دوباره ازم تو دوری
با دل و جون تورو میخوام ولی تو با چه غروری
دوباره دلم گرفته دوباره تنهام گذاشتی
تو چه آسون دل بریدی رفتی و از من گذشتی
تورو بیشتر از خودم دوست دارم
تو میدونی ولی ترکم میکنی
نمیدونی چجوری عاشقتم
با نگاهت داری دیوونم میکنی
تو دیوونم میکنی داری دیوونم میکنی
تو دیوونم میکنی تو دیوونم میکنی
دوباره دلم گرفته دوباره ازم تو دوری
با دل و جون تورو میخوام ولی تو با چه غروری
تورو بیشتر از خودم دوست دارم
تو میدونی ولی ترکم میکنی
نمیدونی چجوری عاشقتم
با نگاهت داری دیوونم میکنی
تو دیوونم میکنی داری دیوونم میکنی
تو دیوونم میکنی تو دیوونم میکنی

گروه سون تورو می خوام