اشتراک با دوستان

متن ترانه

باز صدای تو تو گوشم منو میبره تو رویا

میدونم جایی نداره حتی دستام توی دستات

تو برام زندگی هستی نفسام بی تو خستن

تو رو فریاد میزنم باز تا بدونی با تو هستم

تو بگو چشمای من آخه بگو به کی داری زل میزنی

میدونی دل اون جای دیگست

نمیخواد که حتی واسش حرف بزنی

تو بگو چشمای من آخه بگو به کی داری زل میزنی

میدونی دل اون جای دیگست

نمیخواد که حتی واسش حرف بزنی

هنوزم اسم تو هر روز رو لب هامه

حتی عطر نفس هات توی خاطرمه

چشای تو داره منو با خودش میبره

نمیخوام نه دیگه عشق تو بسمه

تو بگو چشمای من

آخه بگو به کی داری زل میزنی

باز صدای تو تو گوشم منو میبره تو رویا

میدونم جایی نداره حتی دستام توی دستات

تو برام زندگی هستی نفسام بی تو خستن

تو رو فریاد میزنم باز تا بدونی با تو هستم

تو بگو چشمای من آخه بگو به کی داری زل میزنی

میدونی دل اون جای دیگست

نمیخواد که حتی واسش حرف بزنی

تو بگو چشمای من آخه بگو به کی داری زل میزنی

میدونی دل اون جای دیگست

نمیخواد که حتی واسش حرف بزنی

هنوزم اسم تو هر روز رو لب هامه

حتی عطر نفس هات توی خاطرمه

چشای تو داره منو با خودش میبره

نمیخوام نه دیگه عشق تو بسمه

تو بگو چشمای من

آخه بگو به کی داری زل میزنی

گروه سون صدا