اشتراک با دوستان

متن ترانه

هر چی میگم تو رو میخوام

هر چی میخوام کم نیارم

دل به دل من نمیدی هر چی برات بی قرارم

هر چی تو دنیای دیگه دنبال عشق نو میرم

باز میرسم به اسم تو انگار به عشقت اسیرم

هر چی میگم دوست دارم

هر چی میگم دیوونتم

گوش نمیدی باز تو به حرفام تنها تو رویام باهاتم

هر چی میگم دوست دارم

هر چی میگم دیوونتم

گوش نمیدی باز تو به حرفام تنها تو رویام باهاتم

هر چی میخوام اشک نریزم

چشمامو بارون میگیره نگاه بی تفاوتت سراغمو نمیگیره

من از تو بارون نمیخوام

چشماتو گریون نمیخوام

بیشتر از این گله نکن از تو ستاره نمیخوام

فقط یه بار با یک نگاه بگو

کنارم میمونی بگو به یادم میمونی

هر چی میگم دوست دارم

هر چی میگم دیوونتم

گوش نمیدی باز تو به حرفام تنها تو رویام باهاتم

هر چی میگم دوست دارم

هر چی میگم دیوونتم

گوش نمیدی باز تو به حرفام تنها تو رویام باهاتم

هر چی میخوام اشک نریزم

چشمامو بارون میگیره

نگاه بی تفاوتت سراغمو نمیگیره

من از تو بارون نمیخوام

چشماتو گریون نمیخوام

بیشتر از این گله نکن از تو ستاره نمیخوام

فقط یه بار با یک نگاه بگو کنارم میمونی

بگو به یادم میمونی

هر چی میگم دوست دارم

هر چی میگم دیوونتم گوش نمیدی

باز تو به حرفام تنها تو رویام باهاتم

هر چی میگم دوست دارم

هر چی میگم دیوونتم

گوش نمیدی باز تو به حرفام تنها تو رویام باهاتم

گروه سون هر چی میگم دوست دارم