اشتراک با دوستان

متن ترانه

سردی نگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست


تو بمون واسه همیشه این جدایی حق ما نیست


بودن تو آرزومه حتی واسه یه لحظه


میمیرم بی تو …


خوندن من یه بهانه ست یه سرود عاشقانه ست


من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم


تو خودت دلیل بودنم بی تو شب سحر نمیشه


میمیرم بی تو …


من عشقت رو به همه دنیا نمیدم حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم


با تو میمونم واسه همیشه …


اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم واست میمیرم جواب دنیا رو میدم


با تو میمونم واسه همیشه …


متن آهنگ سون باند واست میمیرممن عشقت رو به همه دنیا نمیدم حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم


با تو میمونم واسه همیشه …


خاطرات تو را چه خوب چه بد حک میکنم توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم


با تو میمونم واسه همیشه …


اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم واست میمیرم جواب دنیا رو میدم


با تو میمونم واسه همیشه …


اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم واست میمیرم جواب دنیا رو میدم


با تو میمونم واسه همیشه …


سردی نگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست


تو بمون واسه همیشه این جدایی حق ما نیست


بودن تو آرزومه حتی واسه یه لحظه


میمیرم بی تو …


خوندن من یه بهانه ست یه سرود عاشقانه ست


من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم


تو خودت دلیل بودنم بی تو شب سحر نمیشه


میمیرم بی تو …


من عشقت رو به همه دنیا نمیدم حتی یادت رو به کوه و دریا نمیدم


با تو میمونم واسه همیشه …


خاطرات تو را چه خوب چه بد حک میکنم توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم


با تو میمونم واسه همیشه

گروه سون واست میمیرم