اشتراک با دوستان

متن ترانه

منتظر سوت پایان هستیم
سوت پایان این مسابقه و صعود تاریخی ایران به رقابت های جام جهانی
چه گلی حاصل عشق است و امید گل ایران
چه گلی از دل ایمان بدمید گل ایران
چه گلی قرمز و سبزستو سفید گل ایران
دلما یک گل ایران طلبید
ایران ایران هی هی ایران ایران
خدا قوت همه تن اهل مروت که بود ریشه ی ایران ز اخوت
گل ما گل ما روید از آن نور فتوت
همه جا همه تن همه خوبانه وطن
ایران ایران هی هی ایران ایران
یالا یالا ما گل می خوایم یالا
پاینده باد نام ایران ما
ای ..
چه گلی حاصل عشق است و امید گل ایران
چه گلی از دل ایمان بدمید گل ایران
چه گلی قرمز و سبزستو سفید گل ایران
دلما یک گل ایران طلبید
ایران ایران هی هی ایران ایران
ایول ایوله ایول تیم ما یله ایول
ایول ایوله ایول همیشه اوله
ایول ایوله ایول تیم ما یله ایول
ایول ایوله ایول واسه ما اوله
ایران ایران هی هی ایران ایران

گروه عجم گل ایران