اشتراک با دوستان
در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
mohanna 12 بهمن 1395

جاده و نگم برات خیلی خوبه

تصویر پروفایل
34
benyamin 6 بهمن 1395

تنظیمش خوشگل بود

تصویر پروفایل
34
bahareh 4 بهمن 1395

اهنگ دنیامیا قشنگ بود اما سبک و ترانش شبیه اهنگ نگم برات بود

تصویر پروفایل
34
گلرخ 3 بهمن 1395

تصویر پروفایل
34
somayye 2 بهمن 1395

این آهنگ نسبت ب بقیه.. زیاد جالب نبود

تصویر پروفایل
34
وحید دهقان 2 بهمن 1395

ب سرم زده کی میاد بيرون؟ ❤

تصویر پروفایل
34
peincess mona 2 بهمن 1395

pasand nakardam

تصویر پروفایل
34
سحر 2 بهمن 1395

خوب بود ولی انتظار م بیشتر بود

تصویر پروفایل
34
aydin 1 بهمن 1395

هنگای قبلی بهتر بود این جالب نبود

تصویر پروفایل
34
alireza 1 بهمن 1395

بهتر ازین نمیشد

گروه پازل دنیامیا