اشتراک با دوستان

متن ترانه

میرسونم به تو نوری از آفتاب
میسازم واسه تو سایه ای با برگهام
حسرت راه رفتن همیشه با من هست
ریشه هام گرفتن از من
دو پای رفتن رو
میشنوی صداهایی از بین نفس هام
اونها میگن به تو که من اینجام
تو خسته از روزها میای به سمت من
اما با رفتن تو از اینجا میرسم به آخر
ببر من رو با خود به هر سو
ببر تا اونسوی آفتاب
اگه نیستم باری رو شونه هات
ببر من رو با خود به هر سو
ببر تا اونسوی آفتاب
تو نگو تا
باید بپریم ازین خواب

گروه کامنت درخت