اشتراک با دوستان
لیست آهنگ‌های آلبوم
در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
sadra 6 آبان 1399

داداش داری اشتباه میزنی
حتی اگ بتلش با خشی رو هم حساب نکنیم ی سینگل اخر تیر داده
نوشتی فروردین اخرین اهنگ