اشتراک با دوستان

متن ترانه

بازم نشستی روبه روم منودیوونه میکنی
گوشه کنار قلبمو پر از نشونه میکنی
میخای که عاشقم کنی داری منو راضی میکنی
بازم داری باحس من یه جورایی بازی میکنی
توماله من میشی منو میکشی بااین کارات
این دل بیچاره شده دیوونه ی رفتارات
توماله من میشی آره همه اینو میدونن
نباشی میمیرم دیگه چیزی نیمیمونه از من
بازم داری با اون چشات حالمو بدتر میکنی
مییایو این فاصله رو کمترو کمتر میکنی
باخنده های زیر لب به من اشاره میکنی
باین کارات قلب منو تیکه وپاره میکنی
توماله من میشی منو میکشی بااین کارات
این دل بیچاره شده دیوونه ی رفتارات
توماله من میشی آره همه اینو میدونن
نباشی میمیرم دیگه چیزی نیمیمونه ازمن

باراد تو مال من میشی