متن ترانه

Stay, I wanna be your man
Please, stay
You need a helping hand
Tonight, I’m falling in love, in love
Stay, I love your Chinese eyes
Please, stay
Cause you’re a big surprise
Tonight, I’m falling in love, in love
Oh, lady lai
The time when you touch me
I love you till eternity
Oh ever I’ll be your loving guide
Be here tonight
Oh, lady lai
Oh, please come stay with me
By the light of the magical moon
Later or soon, I’ll be your guide
Be here tonight
Hey, you’re like a butterfly
Oh stay, oh give my love a try
Tonight, I’m falling in love, in love
Stay, I wanna be your man
I feel, I’ll never feel again
Tonight, I’m falling in love, in love
Oh, lady lai
The time when you touch me
I love you till eternity
Oh ever I’ll be your loving guide
Be here tonight
Oh, lady lai
Oh, please come stay with me
By the light of the magical moon
Later or soon, I’ll be your guide
Be here tonight

بمان، من می­خوام مرد تو باشم
خواهش می­کنم، بمان
تو به یه حامی نیازمندی
امشب، عاشق می­شوم
بمان، من عاشق چشمان بادومی تو هستم
خواهش می­کنم، بمان
چون تو بسیار جالب و شگفت­ انگیزی
امشب، عاشق می­شوم
آه، بانو لِی
زمانی که منو نوازش می­کنی
تا بی­نهایت دوستت دارم
آه، برای همیشه راهنمای عاشق تو خواهم بود
امشب اینجا باش
آه، بانو لِی
آه، خواهش می­کنم بیا و بمون با من
در زیر نور ماه جادویی
دیر یا زود، راهنمای تو خواهم بود
امشب اینجا باش
هِی، تو شبیه یه پروانه­ ای
آه بمان، آه به عشق من فرصتی بده
امشب، عاشق می­شوم
بمان، من می­خوام مرد تو باشم
احساس می­کنم، که دیگر چنین احساسی رو تجربه نخواهم کرد
امشب، عاشق می­شوم
آه، بانو لِی
زمانی که منو نوازش می­کنی
تا بی­نهایت دوستت دارم
آه، برای همیشه راهنمای عاشق تو خواهم بود
امشب اینجا باش
آه، بانو لِی
آه، خواهش می­کنم بیا و بمون با من
در زیر نور ماه جادویی
دیر یا زود، راهنمای تو خواهم بود
امشب اینجا باش

مدرن تاکینگ Lady Lai