اشتراک با دوستان

متن ترانه

خستم نگو نه
شکستم نگو نه
دست منو بگیر
که گم شدم
با صورنی خونی
مثل یه زندونی
به گریه نشستم نگو نه
شکل سقوطم
غرق سکوتم
یه جاده که تو مشت دره باز
واسه یه آواره دنیا یه دیواره
شب من که پایان نداره
زخمی رو گونم.
شبیه جنونم
باید به تو به شب
به خونه خو کنم.
تصویر موندن باش
یک لحظه با من باش
یه طوفان یه بغض دوبارم
تحمل ندارم
حکمم قفس بود
سکوت نفس بود
به من شک کن اگه
رها شدم
من به تو زنجیرم
اگر چه میمیرم
کمک کن که آروم بگیرم
که تلخ و اسیرم

رضا یزدانی خود زنی