متن ترانه

منو تو کنار هم با یه کاناپه تا بشینیم
گریه های آسمونو دو سه تا فیلم قدیمی
گرمی لبخند من با شیطنت های نگاهت
دل سپردن های ما بود توی این تئاتر ساده
وسعت خاطره هامون میدونی قد یه عمره
از علاقم به تو هرگز کم نشد حتی یه خرده
فنجونای روی میزو قهوه های نیمه خورده
اونهمه حرفای خوب و قله های دست نخورده
گرمی لبخند من با شیطنت های نگاهت
دل سپردن های ما بود توی این تئاتر ساده
وسعت خاطره هامون میدونی قد یه عمره
از علاقم به تو هرگز کم نشد حتی یه خرده
مثل داستانهای عامه پسندی
یه پاراگراف توی متن های بلندی
میتونیم ستاره باشیم روی صحنه های اجرا
یا دوتا عاشق ِ ساده توی قایق روی دریا
وسعت خاطره هامون میدونی قد یه عمره
از علاقم به تو هرگز کم نشد حتی یه خرده

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

سعید مدرس و آرمان حسن زاده کاناپه