اشتراک با دوستان

متن ترانه

تا وقتی تو کنارمی کسی به دل نمیشینه
چشام بجز عشق خودم هیچکسی رو نمی بینه
تا وقتی تو کنارمی نیاز ندارم به کسی
زندگی یعنی عکس تو , واسم تو حکم نفسی
جولیا میدونی دوست دارم زیاد
آره بدو دنبال من بیا
میدونی فرق دارم با خیلیا
جولیا مدونی دوست دارم زیاد
آره بدو دنبال من بیا
میدونی فرق دارم با خیلیا
وقتی باشی حال من خوبه
وقتی باشی قلبم تو سینه میکوبه
وقتی اینجایی زندگیم با تو میشه رویایی
تو همون فرشته ی زیبایی
که بهترین هدیه ی دنیایی
جولیا میدونی دوست دارم زیاد
آره بدو دنبال من بیا
میدونی فرق دارم با خیلیا
جولیا میدونی دوست دارم زیاد
آره بدو دنبال من بیا
میدونی فرق دارم با خیلیا

سعید کرمانی جولیا