اشتراک با دوستان

متن ترانه

هنو هم دلم می خواد که با همه بخندم
اما نمیشه هی بر می گردم به خاطرت
به اون نگاهت به این که شاید یه روز دوباره بگی می خوامت
خوب یا بد این دفعه باید حرف دلم و بگم راحت
دوست دارم و دوست دارم تا تو تویی این دنیا تو حالم
خوب یا بد این دفعه باید حرف دلم و بگم راحت
دوست دارم و دوست دارم تا تو تویی دنیا تو این حالم
بیبین می خوامت دلم می گیره کنار عکست همیشه گریم می گیره
همیشه هر جا به یادت هستم برگرد نگام کن می بینی.به پات نشستم
خوب یا بد این دفعه باید حرف دلم و بگم راحت
دوست دارم و دوست دارم تا تو تویی این دنیا تو حالم
خوب یا بد این دفعه باید حرف دلم و بگم راحت
دوست دارم و دوست دارم تا تو تویی دنیا تو این حالم

علی اصحابی خوب یا بد