اشتراک با دوستان

متن ترانه

کی بهت گفته من خسته م ازت
آخر سر
من و می مونم و تو بی معرفت
نگم واست
خدا میدونه که عشق تو پیرم کرد
منو ببین
من دیگه خسته م از دنیای نامرد
مُردم برات ولی
حسمو پس دادی
نفهمیدی چرا
از چشام افتادی
افتادم رو زمین
حالا بیا ببین
کسایی مثل تو
کِی حالمو فهمیدین
غرورتو ببر
یه جا که جاش باشه
بذار جاش باشه
شکتسی دلمو
دوست دارم ولی
نه به هر قیمتی
هرجوری عشقته
هرجوری راحتی
یکی یکی
خاطرات ما کمرنگ تر میشه
تو بی خیال
من همش دلم واسه تو تنگ میشه
مُردم برات ولی
حسمو پس دادی
نفهمیدی چرا
از چشام افتادی
افتادم رو زمین
حالا بیا ببین
کسایی مثل تو
کِی حالمو فهمیدین
غرورتو ببر
یه جا که جاش باشه
شکتسی دلمو
بذار جاش باشه
دوست دارم ولی
نه به هر قیمتی
هرجوری عشقته
هرجوری راحتی

محمد علیزاده بی معرفت