اشتراک با دوستان

متن ترانه

زندگی واسه تو بهتر شد
من خوب بودم همه چی بدتر شد
از دست تو
وای از دست تو
رفتی کیف می کنی تنهایی
بعد تو دیگه چه دنیایی
گفتم نرو
گفتم نرو
دلخورم خودمو میخورم
تو چرا نمیری از سرم
احساست می چرخه دور و برم
حس تو طپش قلبمه
غم خوبه ولی نه اینهمه
این قدری که هستی خیلی کمه
سرِ کارم ، بی قرارم
اینقد سردی چهل درجه س تن تبدارم
دینام شده عشقت
فکر کردی میتونی بری من مگه میذارم
بگو حست چیه با من
کیه کم میذاره توی رابطه مون تو یا من
بسه نگو میرم
ساده ست مگه رفتن و از همه چی دل کندن
دستات چرا از دست من دوره
دید چقد اینجوری ناجوره
تنهام چون عشقم مغروره
سرِ کارم ، بی قرارم
اینقد سردی چهل درجه س تن تبدارم
دینام شده عشقت
فکر کردی میتونی بری من مگه میذارم
بگو حست چیه با من
کیه کم میذاره توی رابطه مون تو یا من
بسه نگو میرم
ساده ست مگه رفتن و از همه چی دل کندن

محمد علیزاده چهل درجه